PIM en MDM, zoek de verschillen

Het bedrijfsleven van tegenwoordig leunt op technologie. Data beheer, uitwisseling van gegevens en het vergaren van informatie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. In een sneltreinvaart heeft de technologie zich ontwikkelt om diverse bedrijfsprocessen te vergemakkelijken en om eenheid te creëren binnen de infrastructuur van organisaties. Dat dit op diverse manieren mogelijk is, moge duidelijk zijn. Twee van die mogelijkheden zijn PIM (Product Information Management) en MDM (Mass Data Management). PIM en MDM worden veelvuldig toegepast om data binnen organisaties te bundelen. Beide vergemakkelijken het bedrijfsproces en het structureren van productdata, maar vraag iemand naar de verschillen en er verschijnt een groot vraagteken. Toch zijn deze er wel degelijk.

Het begin van het digitale productdatabeheer

Laten we terug gaan naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Digitalisering en het gebruik van internet nam een vogelvlucht. Er ontstond daardoor vanuit organisaties een dringende behoefte aan bundeling van productinformatie voor onder andere webcatalogi, gedrukte prints etc. Productgegevens moesten snel en eenvoudig gedeeld kunnen worden. Product Information Management was geboren en werd in eerste instantie hoofdzakelijk door marketeers en productmanagers gebruikt. Het was dan ook vooral een marketing applicatie, die ook tegenwoordig nog veelvuldig gebruikt wordt.

PIM anno nu

Het doel van Product Information Management is om een specifieke zakelijke mogelijkheid te bereiken: om een multi-channel marketing strategie te voeden vanuit één bron, of soms enkel om een e-commerce website te voeden met rijke productinformatie om klanten in staat te stellen om de producten te vinden door middel van geavanceerde filtering en zoekfunctionaliteit. Ook het aanbieden van up-sell / cross-sell producten, product documentatie, training video’s, enz is eenvoudig te realiseren door middel van Product Information Management.
PIM werd én wordt voornamelijk gebruikt in de detailhandel, B2C omgevingen en distributeur B2B of B2C-omgevingen. Binnen organisaties die zich primair bezig houden met de verkoop van producten, en niet met het ontwerp en de productie van deze producten.

Het ontstaan van MDM

Niet alleen de afdeling marketing had haar eigen gegevensbeheer, zo ook diverse andere afdelingen binnen de organisatie. De financiële afdeling, de productieafdeling, het management: er circuleerde een diversiteit aan productinformatie door de gangen van organisaties. Diverse stand-alone applicaties op verschillende afdelingen. En daar ging het vaak mis. Productinformatie binnen de afdelingen week van elkaar af, er ontstond wildgroei en interne productdata was onvolledig en niet gestructureerd. Productinformatie en gegevens waren slechts losjes en in brokjes geïntegreerd in de IT-infrastructuur van de organisatie.

MDM was voor de IT-afdelingen dé oplossing om dit probleem op te lossen. Elk product zijn eigen regels en kenmerken, die binnen de hele organisatie en elke afdeling zichtbaar waren. Geen losse eindjes en verschil in informatie, maar vaststaande productinfo, attributen etc. Het is een cross-organisatorische inspanningen om gegevens te verzamelen, te beheren en te distribueren op de meest efficiënte manier mogelijk. Alles rondom één product gebundeld in door de IT aangemaakte regels, geïntegreerd binnen de volledige organisatie. MDM knoopt de losse eindjes aan elkaar. Geen scheefgroei meer in voorraden, productspecificaties, verkoopcijfers etc.

Product MDM wordt voornamelijk gebruikt door fabrikanten van goederen, op zoek naar standaardisatie om wereldwijde processen, rapportages en analyses te ondersteunen. Niet alleen productdata is voorhanden, maar ook informatie omtrent klanten, leveranciers, plaatsen etc. Met MDM hebben organisaties volledige controle over het back-end. Eenmaal goed opgezet, is het met MDM veel gemakkelijker om op lange termijn diverse nieuwe zakelijke mogelijkheden op te zetten en uit te voeren. Iedere afdeling en heeft toegang tot dezelfde productdata en -informatie. Eindelijk, eenheid binnen het databeheer!

De verschillen tussen PIM en MDM op een rij gezet
Doelgroepen: PIM was (én is nog vaak) hoofdzakelijk een applicatie opgezet door en voor marketeers terwijl MDM wordt ingezet door de IT-ers binnen een organisatie. Organisatiebreed gezien wordt PIM meer gebruikt door de detailhandel en verkopers van producten en MDM door de fabrikanten ervan.

Toepassing & functionaliteit: bij PIM draait het vooral om het snel ophalen van productdata voor een specifiek doeleinde. Bij MDM draait het om organisatiebrede synchronisatie van data. Ook is bij MDM de diversiteit van de data groter. Er kan, kort gezegd, meer informatie worden opgehaald die geïntegreerd wordt binnen de gehele organisatie.

Conclusie

PIM wordt nog steeds veelvuldig gebruikt door marketeers om snel resultaten te boeken, bijv. bij webshops in software met een productdatabase in de back-end. Het is dan ook niet zo dat MDM de vervanger is van PIM. Ze kunnen prima naast elkaar functioneren en/of elkaar aanvullen. Maar mocht er een eerste stap qua productdata beheer gezet moeten worden, dan is het belangrijk om te bepalen wat het doel is, waarvoor de data gebruikt gaat worden (en door wie!), wat de concurrentie doet en wat de lange-termijn doelen zijn. Digitalisering zal aan sterke verandering onderhevig blijven en het eerste succes wordt geboekt door het juist beheren van de interne informatiestroom.