Een Data Maturity Scan is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om te bepalen in hoeverre een organisatie effectief gebruik maakt van data. Tegenwoordig verzamelen bedrijven en organisaties enorm veel gegevens over hun klanten, producten, en processen. Deze gegevens kunnen veel waardevolle inzichten bieden en kunnen worden gebruikt om betere beslissingen te nemen en de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Een Data Maturity Scan onderzoekt hoe goed een organisatie gebruikmaakt van deze gegevens. Het beoordeelt bijvoorbeeld of de organisatie voldoende technologieën en processen heeft om gegevens op te slaan, te analyseren en te interpreteren. Ook kijkt het naar de vaardigheden van medewerkers op het gebied van data-analyse en of het bedrijf datagestuurd werkt.

Na het uitvoeren van de scan wordt er een rapport opgesteld dat de huidige situatie beschrijft en aanbevelingen doet om de datagedrevenheid te verbeteren. Dit kan variëren van investeringen in nieuwe technologieën, trainingen voor medewerkers, of het verbeteren van de interne processen.

Het uiteindelijke doel van een Data Maturity Scan is om een ​​organisatie te helpen beter gebruik te maken van de gegevens die ze al verzamelen en om het vermogen van het bedrijf om weloverwogen beslissingen te nemen te vergroten. Dit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten en een concurrentievoordeel op lange termijn.

Wie doet deze scan?

Externe data-consultants zijn vaak gespecialiseerd in het uitvoeren van een Data Maturity Scans voor bedrijven. Ze hebben de expertise om de scan objectief uit te voeren en de resultaten te vertalen naar bruikbare aanbevelingen. Hierbij wordt meestal een vragenlijst, interviews en of workshop(s) gebruikt.

Het is echter belangrijk om te zorgen dat de persoon of partij die de scan uitvoert voldoende kennis en ervaring heeft op het gebied van datamanagement, datatechnologieën en -processen, en de specifieke uitdagingen van de industrie waarin het bedrijf opereert begrijpt. Dit zal leiden tot een grondige evaluatie van de datagedrevenheid van het bedrijf en resulteren in betrouwbare aanbevelingen voor verbeteringen.

Een vragenlijst kan helpen om gestructureerde en vergelijkbare informatie te verzamelen van verschillende belanghebbenden binnen de organisatie. De vragenlijst kan bijvoorbeeld bestaan uit vragen over de huidige datageletterdheid van medewerkers, de technologieën en processen voor datamanagement en de huidige datagedreven besluitvormingspraktijken. Maar kan ook helpen om de prioriteit van de verbeterpunten vast te stellen en om een overzicht te krijgen van de specifieke gebieden waar de organisatie zich moet ontwikkelen.

Naast de vragenlijst kan een Data Maturity Scan ook bestaan uit interviews met belangrijke stakeholders binnen de organisatie, documentanalyses, observaties en assessments van technologieën en processen. Het is aan de uitvoerder van de scan om te bepalen welke methoden het meest geschikt zijn voor de organisatie en om een uitgebreide analyse uit te voeren om een volledig beeld te krijgen van de datagedrevenheid van de organisatie.

Afhankelijk van de bevindingen en aanbevelingen van de scan kan de organisatie verschillende acties ondernemen om haar datagedrevenheid te verbeteren. Enkele voorbeelden van acties zijn:

 • Het investeren in nieuwe technologieën of tools voor het verzamelen en verwerken van data
 • Het verbeteren van de datageletterdheid van medewerkers door middel van trainingen en opleidingen
 • Het verbeteren van de datamanagementprocessen om de kwaliteit en consistentie van de data te waarborgen
 • Het implementeren van een data-gedreven besluitvormingsproces om het gebruik van data bij beslissingen te vergroten
 • Het ontwikkelen van een data-gedreven cultuur om datageletterdheid te stimuleren en het gebruik van data bij beslissingen te normaliseren

Het is belangrijk dat de organisatie de aanbevelingen van de scan serieus neemt en deze omzet in concrete acties en plannen. Het monitoren van de voortgang en resultaten van de implementatie van deze acties is ook belangrijk om de effectiviteit van de verbeteringen te meten en eventueel bij te sturen waar nodig.

Enkele voorbeelden van concrete acties.

 1. Het ontwikkelen van datageletterdheid van medewerkers: het opzetten van trainingen, workshops of opleidingen om medewerkers te helpen begrijpen hoe ze gegevens kunnen analyseren en gebruiken om betere beslissingen te nemen.
 2. Het verbeteren van de data-infrastructuur: investeren in nieuwe technologieën of upgrades van bestaande systemen om de efficiëntie van het verzamelen, opslaan en verwerken van data te verbeteren.
 3. Het verbeteren van de datamanagementprocessen: het ontwikkelen van richtlijnen en processen om de kwaliteit, consistentie en beveiliging van gegevens te waarborgen.
 4. Het implementeren van een data-gedreven besluitvormingsproces: het opzetten van een gestructureerde aanpak om data te gebruiken bij besluitvorming en het integreren van deze aanpak in het dagelijkse werk van de organisatie.
 5. Het ontwikkelen van een data-gedreven cultuur: het stimuleren van medewerkers om actief gebruik te maken van data en deze te integreren in hun werk, en het belonen van datageletterdheid en -gebruik.
 6. Het verbeteren van de data-visualisatie en -rapportagecapaciteiten: het implementeren van tools en technieken voor het visualiseren en rapporteren van gegevens, zodat deze toegankelijker en begrijpelijker worden voor medewerkers.
 7. Het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen: het ontwikkelen van cross-functionele teams om de uitwisseling van informatie en kennis te vergemakkelijken en om silo’s binnen de organisatie te doorbreken.
 8. Het monitoren van de voortgang en resultaten: het opzetten van een proces om de voortgang en resultaten van de genomen acties te monitoren en te meten, zodat de organisatie kan beoordelen of haar datagedrevenheid is verbeterd en waar er eventueel nog verbeteringen nodig zijn.

Al met al kan een Data Maturity Scan een nuttig hulpmiddel zijn voor een organisatie om haar datagedrevenheid te beoordelen en om gerichte acties te ondernemen om haar datagedrevenheid te verbeteren. Met deze stappen kan een organisatie nog meer groeien en op basis van feiten (de data) verstandige beslissingen nemen.